ERC
Bike performance additiveمکمل سوخت موتور سیکلت - افزایش قدرت

این مکمل که از تکنولوژی Friction-Modifier بهره می‌برد، استهلاک و اصطکاک درون موتور را کاهش ميدهد و علاوه بر آن باعث افزایش شتاب موتورسیکلت و کاهش مصرف سوخت آن می‌شود. از دیگر مزایای این محصول از بین برندن رسوبات مضری است که مانع شتاب‌گیری حداکثری موتورسیکلت می‌شود.

مزایای این محصول در یک نگاه

  •  محافظت در مقابل زنگ زدگی در سیستم سوخت رسان موتورسیکلت
  •  کاهش دهنده مصرف سوخت
  •  بازیابی توان و کیفیت کارکرد موتور به روز اول
  •  جلوگیری از ناک زدن موتور
  •  احتراق بهینه در سیستم موتور
  •  از بین برنده رسوبات مضر در دریچه گاز، سوپاپها، سوزن‌های انژکتور، شمع موتور،کاربراتور و مخزن سوخت موتور سیکلت
  •  کاهش دهنده ترکیبات مضردوده از اگزوز موتور سیکلت

این مکمل قابل استفاده با تمامی بنزین‌های معمولی و سوپر و هربار سوخت گیری می‌باشد.