ERC
Engine interior cleanerشستشو دهنده داخلی موتور

مکمل موتورشویی داخلی ERC با ازبین بردن روغن به جا مانده در داخل موتور و داخل کارتل روغن، مانع خرابی موتور خودرو می شود. این محصول، تمیزکننده‌ای سریع و ملایم است که هیچگونه آسیبی به پوشش های درون موتور نمی‌رساند.

مکمل موتورشویی ERC با پاکسازی روغن موتور باعث عملکرد صحیح موتور می شود.