ERC
Hydraulic tappet additiveمکمل محافظ سیستم هیدرولیک موتور

مکمل محافظ سیستم هیدرولیک ERC برطرف کننده صدای سوپاپ هیدرولیک می باشد، که به علت کثیفی بیش ازاندازه به صدا افتاده است. علاوه بر آن آلودگی ها و رسوبات در لوله های روغنی را ازبین می برد. این محصول در تمامی خودروهای بنزینی و گازوئیلیقابل استفاده برایمی‌باشد و هیچگونه آسیبی برای کاتالیزاتور و توربو خودرو ندارد. بعد از هر بار تعویض روغن موتور یک بطری این محصول را با چهار لیتر روغن موتور جدید به موتور اضافه نمایید.

 

مزایای این محصول در یک نگاه

  • برطرف کننده صدای سوپاپ هیدرولیک، که به دلیل کثیفی بیش از اندازه به صدا افتاده است
  • برطرف کننده آلودگی ها و رسوبات در دریچه ها ی روغن
  • افزایش دهنده گیریس کاری روغن موتور