ERC
Lead substituteمکمل جایگزین سرب

مکمل جایگزین سرب ERC برای موتور خودروهای کلاسیک و قدیمی است که برای کارکرد بهتر و بی‌نقص موتور، در سوخت خود نیاز به سرب دارند. با افزودن این محصول در داخل باک خودرو، لایه محافظ برروی دریچه ها و دیسک های سوپاپ تشکیل داده می شود. علاوه بر آن از ایجاد رسوبات مضر برروی شمع موتور و سوپاپ ها جلوگیری می شود.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • تشکیل لایه محافظ برروی دریچه ها و دیسک های سوپاپ
  • محافظت از سوپاپ های خروجی در مقابل افت زمان
  • مانع رسوب بر روی سوپاپ ها و شمع موتور
  • کاهش تشکیل گازهای مضر خروجی از اگزوز