ERC
Motor Oil Power Additivمکمل روغن موتور

مکمل روغن موتور Power ساخت شرکت ERC تمیزکننده‌ایقوی می‌باشد که به راحتی روغن بجا مانده، چربی و دیگر آلودگی های درون موتور را ازبین می‌برد. علاوه بر خواص تمیزکنندگی، این محصول اصطکاک درون موتور را نیز کاهش داده و مانع ایجاد رسوبات مضر می‌شود. از دیگر مزایای این محصول ایجاد لایه محافظ بر روی سطوح آهنی در داخل موتور خودرو است که مانع ساییدگی می شود. این محصول باعث تمیزی موتور می‌شود و کیفیت کارکرد آن را به روز اول بازمی گرداند، علاوه بر آن مصرف سوخت خودرو را نیز کاهش می دهد.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • کاهش دهنده اصطکاک و استهلاک و افزایش قدرت موتور
  • رسوبات و کثیفی‌ها را به راحتی از بین می‌برد
  • کاهش دهنده مصرف روغن موتور
  • کاهش دهنده مصرف سوخت خودرو
  • افزایش دهنده عمر موتور خودرو
  • استارت خوردنی روان و راحت‌

این محصول با تمامی موتورهای بنزینی و دیزلی سازگاری دارد، و قابل استفاده با تمامی روغن موتورها میباشد.