HISTORY

اُرکا موتو

گروه اُرکا موتو یکی از زیر مجموعه های گروه اُرکا می باشد که در زمینه تیونینگ و بازسازی موتورهای کافه ریسر، برت ، چاپر ، بابر و… فعالیت داشته ، در این مجموعه طراحی سه بعدی و دو بعدی قبل از ساخت انجام می شود، به گونه ای که طرح های ارائه شده گویای محصول نهایی هستند.