ERC
Radiator cleanerتمیز کننده رادیاتور

تمیزکننده و شوینده رادیاتورERCرسوبات مضر را ازبین می برد و باعث بهبود کارکرد سیستم گرمایشی و خنک کننده یا به اصطلاح رادیاتور خودرو می باشد.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • کلیه سیستم گرمایشی و خنک کننده یا به اصطلاح رادیاتورخودرو را تمیز می کند
  • عملکرد کارآمد و بی‌نقص را تضمین می کند
  • این محصول باتمامی موتورهای خودرو سازگاری دارد