ERC
Stop motor oil lossمکمل نشت گیر روغن موتور

مکمل نشت گیر روغن موتور ERC از نشتی های روغن موتور جلوگیری می کند و در صورت بروز، آنها را رفع می کند. این محصول باعث احیای واشرهای لاستیکی، کاسه نمدهای میل لنگ، میل سوپاپ و او-رینگ سوپاپ‌ها خواهد شد. علاوه بر آن این محصول مصرف روغن خودرو را نیز کاهش می دهد.

 

مزایای این محصول در یک نگاه

  •  باعث احیای واشرهای لاستیکی
  • در صورت بروز نشتی آن را رفع می کند
  • کاهش دهنده مصرف روغن خودرو
  •  جلوگیری از روغن ریزی در زمانیکه خودرو در حالت پارک می‌باشد

 

این محصول با تمامی موتور های بنزینی و گازوئیلی سازگاری دارد، علاوه بر آن تاثیری بر کیفیت و ویسکوزیته روغن ندارد. در شرایط خاص می شود پس از هر تعویض روغن از این محصول استفاده کرد.