ERC
Throttle valve cleaner sprayتمیز کننده دریچه گاز و کاربراتور

اسپری تمیز کننده دریچه گاز و کاربراتور ERC ناخالصی‌ها و رسوبات مضر را در مخزن و دریچه از بین می برد و مانع زنگ زدگی می شود. همچنین این محصول برای تمیزکردن سوراخ ها و نازل های کالیبره شده نیز کاربرد دارد.

مزایای این محصول در یک نگاه

  • عملکرد تمیزکننده عالی در ناحیه دریچه گاز و کاربراتور
  • پاکسازی سطوح فلزی از چربی، جرم، کثیفی و رسوبات روغن
  • قابل استفاده برای پاکسازی سوراخ ها، نازل های کالیبره شده و دریچه گاز
  • محافظت در مقابل زنگ زدگی

اسپری شوینده دریچه گاز و کاربراتور ERC را در دریچه گاز و یا ورودی مکش هوای خودرویی که موتور آن روشن است به مدت ۳۰ثانیه اسپری کنید.